Lirik Lagu Israel Sarah Liberman - El Maleh Rachamim

El maleh rachamim, Melech al kol Elohim
Meziz harim 
B’koach milatcha
Ha-aretz roedet likratcha
Kol shamecha u’vriatcha
Yehalelucha
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Melech tzodek v’ne’ehman
Masah cheti b’cha hushlam
Yodeah ata za’akotai
Ata nilcham milchamotai
Kama tov ata elai
L’cha ashira
Hallelujah, Hallelujah, 
Hallelujah, Hallelujah

El maleh rachamim
Melech al kol Elohim
Ata shomer al chayai
Lo vitarta alai
Hallelujah, Hallelujah

Kol Hakavod v’kol hagvurah
V’chol hatiferet l’shimcha

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel