Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lirik Project Pop - Bau Bau Bau

Kekasihku, kau memang cantik
Dan kau sexy dan kau lincah
Dan kau lucu kadang-kadang
Kucinta kau walau dirimu...

Bau bau bau lu bau ketek
Bau bau lu bau ketek
Bau bau lu bau ketek
Bau bau lu bau ketek

Kekasihku, kau pun tampan
Kau juga baik dan kau kaya
Rajin menjemput, rajin menjahit
Ku cinta kau walau dirimu...

Bau bau bau lu bau kaki
Bau bau lu bau kaki
Bau bau lu bau kaki
Bau bau lu bau kaki

Bau bau bau lu bau jigong
Bau bau lu bau jigong
Bau bau lu bau jigong
Bau bau lu bau jigong

Bau bau bau lu bau tanah
Bau bau lu bau tanah
Bau bau lu bau tanah
Bau bau lu bau tanah

Bau bau bau lu bau menyan
Bau bau lu bau menyan
Bau bau lu bau menyan
Bau bau lu bau menyan

Bau bau bau lu bau jempol
Bau bau lu bau jempol
Bau bau lu bau jempol
Bau bau lu bau jempol

Bau bau bau lu bau terasi
Bau bau lu bau terasi
Bau bau lu bau terasi
Bau bau lu bau terasi

Bau bau bau lu bau bawang
Bau bau lu bau bawang
Bau bau lu bau bawang
Bau bau lu bau bawang

Bau bau bau lu bau sapi
Bau bau lu bau sapi
Bau bau lu bau sapi
Bau bau lu bau sapi