Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lirik Lagu Religi Triad - Mustapha Ibrahim

Mustapha Ibrahim
Mustapha Mustapha Mustapha Ibrahim

Mustapha Ibrahim
Mustapha Ibrahim
Allah Allah Allah ku berdoa

Mustapha Ibrahim
Ya Hayyu Ya Qoyyum
Allah Allah Allah ku berdoa

Mustapha
Mustapha
Mustapha Ibrahim
Mustapha Ibrahim

Allahu Haq
Allahu Haq
Allahu Ibrahim Ibrahim Ibrahim
Ibrahim Ibrahim Ibrahim
Allah Allah Allahu Haq

Mustapha
Mustapha
'Alaihi Musholli

Mustapha
Mustapha
Tahta ka Lissholah

Mustapha
Mustapha
Muhammad Rosullulloh
Mustapha
Ayyya...ya...ya...ya..hu

Mustapha
Mustapha
Assalamualaikum

Mustapha Ibrahim
Mustapha Ibrahim
Allah Allah Allah ku berdoa

Mustapha Ibrahim
Ya Hayyu Ya Qoyyum
Allah Allah Allah ku berdoa

Mustapha
Mustapha
Mustapha Ibrahim
Mustapha Ibrahim

Allahu Haq
Allahu Haq
Allahu Ibrahim Ibrahim Ibrahim
Ibrahim Ibrahim Ibrahim
Allah Allah Allahu Haq

Mustapha
Mustapha

Mustapha
Mustapha

Mustapha
Mustapha

Mustapha
Mustapha

Mustapha...
Mustapha