google-site-verification=QcKk_7g1bImYk1Fgi2e5iNOyHIkrDRlpBNb3HEaqaYc Lirik Lagu Israel Eden Ben Zaken - Tel Aviv Balaila - Lirik Lagu video
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lirik Lagu Israel Eden Ben Zaken - Tel Aviv Balaila

Ani yoda'at shekashe lach, att levad kvar kama yamim
Azav otach mibli lomar lach lama
Hu hish-ir rak dma'ot
Levad mitachat lasmicha
Yoda'at att shbura bifnim ve'ech kashe lach lishon
Choshevet ma le'azazel kara lach, ra lach
Att ktsat ovedet etsot

Az boi nissa leTel Aviv balaila
Na'ase kol ma sheba lach
Ve'al tagidi li ze lo kedai
Az boi, boi nissa leTel Aviv balaila
Smechi alai, targishi rak lemala
Halaila tishkechi mehatsarot

Ani yoda'at motek shekashe lach, att ochelet sratim
Ulay halach im mishehi acheret, seret
U'chvar nim-ass lach livkot
Beyam dma'ot att shuv socha
Rak al tetsi mehakelim, chaki od kama sha-ot
Ba'erev ani ba-ah lehargia
Ulay netse levalot