google-site-verification=QcKk_7g1bImYk1Fgi2e5iNOyHIkrDRlpBNb3HEaqaYc Lirik Lagu Israel Hatikva6 - Most Israeli - Lirik Lagu video
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lirik Lagu Israel Hatikva6 - Most Israeli

Hodu Drom America ze hakhi Israeli
Yaldei khuts bakibuts ze hakhi Israeli
Pugim, asimonim, shlukim laila kalkali
'I speak but' lo maspik ze hakhi Israeli
Sharim!

Bamba bamba, mastik alma, miTel Aviv ad Ben Gurion
Shekel shnekel, oy kapara, Arik Ainshtein hagadol
Haide haide, haide haitek – lamishtara echad-efes-efes
Damka damka, matka matka
Ohavim otkha Shimon Peres

Erev khadash, avatiakh kar
Zehu ze velo akheret!
Gibush tsankhanim arak aiyalim
Ein lanu erets akheret!
Yam Suf, Yam Hamelakh, Yam Tikhon, Yam Kineret
Shvizut yom alef beShabbat sheba-ah vekhozeret
Pkak bakhag im osef shel Kaveret
Od mondial aval bli hanivkheret

MiGiv'at Khalfon ad Eskimo Limon
Mi mitasek ze Miko?
Sim li khumus chips salat vetsnon
Aval im daiet oh 'Cola Zero'
Velo lishkoakh mekhiot kapaim im hanekhita
Im hator arokh na levatse'a akifa
Nakhon hevtikhu kshenihiye gdolim kvar lo ihiye tsava?
Kulam al haraglaim leshirat haTikva

Kaffe Turki, vaffel Belgi, ze hakhi Israeli
Gam neshika Tsarfatit verikud Yevani
Mafte'ach Shvedi, 'Whisky' Scotti, burger Sfaradi
Nakhman Meuman ze hakhi Israeli – govaina!

Ihiye beseder – ani porek skhora
Ihiye beseder – 'waze' im ein brera
Ihiye beseder – Obama ta'azor
Ihiye beseder – veElohim yishmor
Ihiye beseder – anakhnu nishtadel
Ihiye beseder – yesh kippat barzel
Ihiye beseder – hashir kulo mekori
Ihiye beseder – rak halakhan amami
Ihiye beseder