Lirik Lagu Israel Moshe Peretz - Caramel

Ani lo zokher
Ekh matkhil lo hashir hayafe she'att kol kakh ohevet
Ekh holekh hapizmon, shehayinu rokdim bekhol erev

Ve'att lo shokhakhat
Lehodot al harega, aleinu, al kol ma sheyakhad
Sheyesh khoshekh balev att mu'eret, att shemesh zorakhat
Keren orr

(¡Buenos días!)

Ani nizkar beshir yashan (Suavemente)
Matkhil lazuz li ha'agan (Estoy caliente)
Az boi lekhan, sivuv katan
Ulay nirkod kmo beHavana velo kmo beYavan
(¡Ay, ay, ay! Y eres tan dulce como caramela.)

Ve'ekh hakhom pit-om oleh (Oleh-leh-leh)
Halev matkhil lehitmaleh (Maleh-leh-leh)
Ma hasivuv haze osse la (Ma ze osse la)
Hi metuka kmo sukarya, kmo caramela
(x2)

(¡Uno, dos, tres!)

Roked ittakh kmo meshuga (Bésame mucho)
An'lo yakhol leheraga (Te amo mucho)
Az boi lekhan, sivuv katan
Ulay nirkod kmo beHavana velo kmo beYavan
(Señoras y señores, ahora ¡a bailar!)

Ve'ekh hakhom pit-om oleh (Oleh-leh-leh)
Halev matkhil lehitmaleh (Maleh-leh-leh)
Ma hasivuv haze osse la (Ma ze osse la)
Hi metuka kmo sukarya, kmo caramela

(¡A gozar!)
(¡Uno, dos, tres!)

Ve'ekh hakhom pit-om oleh (Caliente)
Halev matkhil lehitmaleh (Maleh-leh-leh-leh-leh-leh)
Ma hasivuv haze osse la (Ma ze osse la)
Hi metuka kmo sukarya, kmo caramela (¡Ay, muchacho!)

Ve'ekh hakhom pit-om oleh
Halev matkhil lehitmaleh
Ma hasivuv haze osse la (Ma ze osse la)
Hi metuka kmo sukarya, kmo caramela 
(¡Uno, dos, tres!)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel