google-site-verification=QcKk_7g1bImYk1Fgi2e5iNOyHIkrDRlpBNb3HEaqaYc Lirik Lagu Israel Nasrin Kadri - I came to give you back - Lirik Lagu video
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lirik Lagu Israel Nasrin Kadri - I came to give you back

Ze kvar lo oto avir
Gam lo hanof mehachalon
ro'ah achshav dvarim
shelo ra'iti ba aron
Tmunot shel shneynu yachad
Nimchakot mehazikaron
Haya chashuch
Mesita et ha vilon

Hapetsa od patuach
Halev nishar sagur
Haya atid batuach
Shum davar kvar lo barur

Bati lehachzir lecha
Et hachalomot shelanu
Hem lo shavim levad
Lo shavim bil'adeinu
Hayiti mevateret al atsmi
Kvar lo mezaha oti
Hishtaneta k'shelo hayita leyadi

Ha eynayim nifkechu
Achrei shanim shel iveron
T'chusha ktzat lo mukeret
Hegayon ve shigayon
Ben hakirot shelanu
Hakolot mehadhedim
Kar veh zeh beseder
Nealmu gam hap'chadim