Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lyrics Israel Nathan Goshen - Bati Lachlom

איך הכל מותר ולא נעים בחופשיות,
איך בונים מוסר בעם עם הנהגת שחיתות
איך אפשר להתקדם אם לא מודים שזה טעות 
איך אוכלים כשר היום ואיזה רבנות

איך פוליטיקאים עוד עוצמים את העיניים
ואיך יש אנשים שעוד מוחאים לזה כפיים
וכמה אני מקטר ביום שישי בצהריים
ראבק, איך בלי לשים לב אני כבר בן 32
אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום,

זמן להשתנות ויש לי רשימה שלא נגמרת
של דברים שהתחייבתי לעשות, 
והנשמה בוכה כשמדברים איתה פחות
שלי היא מפגינה, יוצאת לרחובות,

מחכה שאשים לב, אז היא הולכת וחוזרת,
צועקת בקולות עד שאשמע מה היא אומרת,
אולי שלא אשכח אני אקשור עליה סרט,
כשתבוא אני אשאל אותה אם כל זה רק חלום.

מי אני היום ומה זורם לי בדמי,
האם אני בחרתי או החליטו במקומי
ואיך אני תקוע כבר שנים בתוך הגוף הזה
ולא מכיר את עצמי, אם לא אני דפוק אז מי.

איך אני מרגיש, אם לא אני אז מי ישאל
מי יסביר לי מה מפחיד אותי, ממה אני נבהל
ומה קרה ללב שלי, מאז שהוא נפל הוא לא פועם
שווה לבדוק אם הוא עובד או מקולקל
כי אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום.