Lirik Lagu Israel Sarit Hadad - Aba Gadol

Yalda ktana betoch olam gadol
Shektsat nim'ass la lefached
Nosset eineha lashamaim
Kvar ee efshar lishtok

Kapot yadeha hen ptuchot
Hi mazmina chibuk mehachaim
Sheboatim ktsat babirkaim
U'chvar nim'ass lipol

Ana Eli shma et koli
Tishlach bracha velo rak li
Ki kvar kalu hamaim
Al tishkacheni zu habat shelcha
Halev nishbar abba yakar
Titen li et hazchut gam lihiyot me'usheret
Al ta'azveni hi nosset tfila

Abba ani adain chazaka velo nishberet
Aval tishmor alai tishmor shelo epol
Abba atta yode'a she'otcha ani ohevet
Harei natata li hakol natata bli lish-ol
Achrei hakol rak bizchutcha ani kaiyemet
Abba gadol

Yalda ktana betoch olam gadol
Shelo lamda lehitpalel
Nosset eineha lashamaim
U'chvar nim'ass litsok

Ana Eli shma et koli
Tishlach bracha velo rak li
Ki kvar kalu hamaim
Al tishkacheni zu habat shelcha
Halev nishbar abba yakar
Titen li et hazchut gam lihiyot me'usheret
Al ta'azveni hi nosset tfila

Abba ani adain chazaka velo nishberet
Aval tishmor alai tishmor shelo epol
Abba atta yode'a she'otcha ani ohevet
Harei natata li hakol natata bli lish-ol
Achrei hakol rak bizchutcha ani kaiyemet
Abba gadol

Abba hayom kvar lo yalda ktana ani geveret
Verak tishmor alai tishmor shelo epol
Rak bizchutcha gam kshekashe li me'usheret
Abba gadol

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel