google-site-verification=QcKk_7g1bImYk1Fgi2e5iNOyHIkrDRlpBNb3HEaqaYc Lirik Lagu Israel Sarit Hadad - Bli SheBikashti - Lirik Lagu video
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lirik Lagu Israel Sarit Hadad - Bli SheBikashti

ze kvar kama shavuot bil'adeiha
litslol kol laila ba-dim'yon le-eineha
ha-lev raev le-ahava
ve-ata kvar lo ba-bait

mat'hila lehitragel la-sheket
ha-olam sheli domem, otser mi-lehet
mi-bahuts hoder ha-kor
la-atsamot kol erev

bli she-bikashti ata ba li ba-laila
lo maniah li lishon
ki yadati, she-ata li mehake

kol ha-halomot sheli aleiha
eih alahta ma hish'arta ahareiha
kol kah harbe milim
she-yaale li kvar ha-boker

ze kvar kama hodashim ha-kol patuah
eih ha-ahava barha kmo ha-ruah
mistakelet ba-halon
she-yahlof ha-zman bentaiim

bli she-bikashti ata ba li ba-laila
lo maniah li lishon
ki yadati, she-ata li mehake
mehake

kol ha-halomot sheli aleiha
eih alahta ma hish'arta ahareiha
kol kah harbe milim
she-yaale li kvar ha-boker

kol ha-halomot sheli aleiha
eih matsati et atsmi kan biladeiha
tovaat be-shakrim
she-etorer it'ha ba-heder