Lirik Lagu Israel Shai Ron - Catching My Heart

יודעת כי הראש נמצא 
בתוך מקום שמצייר את הרגש 
של הלב והכאב בכלל
לא אומר דבר אמת
הוא משקר למוח
הכל כתוב כמו בסרט
רק שהזמן 
לא שעתיים הוא בערך כמו שנתיים
סופרת כל יום פעמיים 
וחשבתי שהזמן יעבור כמו מים

אתה תופס לי את הלב 
ואני את המוח
כשאנחנו מאבדים את זה
לא נותר בנו כוח
הייתה שיחה אבל בלי שום אהבה
מודה אולי היום הייתי יותר חכמה
זוכרת ביקשתי סליחה 
אני ביקשתי סליחה

נכון היה פחות טוב
היו קשיים
אפילו סוג של פרידה
גם זוגות מאוהבים
בסוף נשברים
אבל לא וויתרת
המשכת לנסות
מעריכה את זה מאוד
אני זוכרת שנשברת עוד ועוד
נשברת עוד ועוד

אתה תופס לי את הלב 
ואני את המוח
כשאנחנו מאבדים את זה
לא נותר בנו כוח
הייתה שיחה אבל בלי שום אהבה
מודה אולי היום הייתי יותר חכמה
זוכרת ביקשתי סליחה 
אני ביקשתי סליחה

אמרתי שבסוף אנחנו עוד נשוב
לאותם ימים הימים הראשונים
שאנחנו היינו הולכים על החוף
מאוהבים 

אתה תופס לי את הלב 
ואני את המוח
כשאנחנו מאבדים את זה
לא נותר בנו כוח
הייתה שיחה אבל בלי שום אהבה
מודה אולי היום הייתי יותר חכמה
זוכרת ביקשתי סליחה
 אני ביקשתי סליחה

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel