Lirik Lagu Israel Subliminal - Free

חופשי חופשי 
פתאום אני מבין שאני
יוצא לחופשי חופשי 
לעשות ת'דברים בדרך שלי
כל הצרות מאחורי הטוב עוד לפני
כי זה שמעלי ישמור
את הצרות מאחורי הטוב עוד לפני
כי זה שמעלי הוא גיבור

בואי תסבירי למה
מתסכל אותי כמה
רוצה לחיות פה וחולם רק על שמה
נמאס לי מדרמה
כל הזמן מלחמה
מצאת החמה מוציאים לי ת'נשמה
עולה על הבמה
אין רגע מנוחה 
מרגיש כמו המלך שהמוזיקה דמה
20 שנה קומה 5 בבית פנורמה
כבר בן 38 הנשמה צריכה תמ"א

מקבל את מה שמקבל באהבה
מסתפק בשלום, בשלווה
שוב סיבובי הסלמה
אין קריאת השקמה
יש מי מושך בחבל ולא זאת לא קארמה
הרוב רוצים שלום מחפשים שקט
שמים ת'אוזניות העולם על רטט
מוזיקה בועטת פורצת מתוכי
שובר את המסגרת מעכשיו אני חופשי 

חופשי חופשי 
פתאום אני מבין שאני
יוצא לחופשי חופשי 
לעשות ת'דברים בדרך שלי
כל הצרות מאחורי הטוב עוד לפני
כי זה שמעלי ישמור
את הצרות מאחורי הטוב עוד לפני
כי זה שמעלי הוא גיבור

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel