google-site-verification=QcKk_7g1bImYk1Fgi2e5iNOyHIkrDRlpBNb3HEaqaYc Lirik Saga - Telur Dadar - Lirik Lagu video
Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lirik Saga - Telur Dadar

Telur dadar
Kamu dimana telur dadar
Kamu pergi kemana telur dadar
Aku mencarimu
Kamu dimanaaa

Aku pengen makan telur dadar
Telur dadar
Akunya laper telur dadar
Akunya mau makan telur dadar
Aku mencarimu
Kamu dimanaaa
Aku pengen makan telur dadar

Telur dadar
Kamu dimana telur dadar
Kamu pergi kemana telur dadar
Aku mencarimu
Kamu dimanaa
Aku pengen makan telur dadar
Aku pengen makan telur dadar