Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lirik Lagu Religi Aishwa, Nahla - Namdahul Hadi

Muhammadun basyarun 
Wa’alaizakal basyari
Balhuwaya kutuhu wanasukal hajari
Namdahul haadi muhammad
Madinal yahsani
Hubbuhu fardhun ‘alaina
Ya dzawil irfani

Kullu Man qod hama fih
Yajtanir Ridwani
Ya hana’i fi hawa`hu
Innani nisywani
Kaifa laa Ahwa Jami`lan

Khul quhul qur'an
Jad dadal a'yada fiina
Mawlidul ‘ad’nani
Yâ Rosulallahi inni tholibul ghufroni

Min dzunubin atsqolatni
Indanal mizani
Ya rabibil mustafa baligh maqosidana
wagfirlana mamadho ya wasi’alkaromi

Ya rabibil mustafa baligh maqosidana
wagfirlana mamadho ya wasi’alkaromi
Namdahul haadi muhammad

Madinal yahsani
Hubbuhu fardhun ‘alaina
Ya dzawil irfani

Ya rabibil mustafa baligh maqosidana
wagfirlana mamadho ya wasi’alkaromi
Ya rabibil mustafa baligh maqosidana
wagfirlana mamadho ya wasi’alkaromi