Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lyrics Dayak Ngaju Taufik Hidayat - Cinta tahalang harta

Haranan angat kasayang
aku tulak maja halisang 
maimbit duit pangumbang
barancana tulak maminang

Tapi ampi tuh sia sia 
uluh bakasmu di narima
amun kue manjalin cinta
Haranan aku dia baharta

ha....ha.....a....a

lehan kapasi nasib bereng manampuh
uluh bakasmu jatun manenga restu
haranan harta jadi pamisah itah
aku tuh kakam tabah narima