Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lyrics Dayak Ngaju Herlina - Peteng cinta

bahagia angat pangkemeku
paham sanang jantung ateiku
tau halului badue hinje dengammu
puna ikau bulan bintangku

Memang bihin kue gagal mambina cinta
metuh tamparan kue harun hasupa
haluli hinje humba
sama bajanjikan saling manyinta

Bahagia angat pangkemeku
paham sanang jantung ateiku
atei ewey je dia kan hanjak tanya
amun haluli hinje uluh je inyinta
angat pangkeme seakan dia percaya
tanding tuh kilau ku inuah jata

sinde tuh nday dia kan balang bahagia
itah due ipah hinje huang peteng cinta
taharep hatalla kue bajanji sama sama
saumur belum kan saling satia

bahagia angat pangkemeku
paham sanang jantung ateiku
tau halului badue hinje dengammu
puna ikau bulan bintangku

Memang bihin kue gagal mambina cinta
metuh tamparan kue harun hasupa
haluli hinje humba
sama bajanjikan saling manyinta
Bahagia angat pangkemeku

atei ewey je dia kan hanjak tanya
amun haluli hinje uluh je inyinta
angat pangkeme seakan dia percaya
tanding tuh kilau ku inuah jata
paham sanang jantung ateiku

sinde tuh nday dia kan balang bahagia
itah due ipah hinje huang peteng cinta
taharep hatalla kue bajanji sama sama
saumur belum kan saling satia