Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lyrics Israel Doli, Penn, Liran danino - Meusharim

אתה אלוף באהבות כמו שאלוף גם בפרידות
ואותך לשתי דקות מביא לי מוזה לדורות
אתה כמו צרור מפתחות
מדליק ת'לב כמו מדורות
לא קיבלת צמרמורות מנשים כל כך יפות
הקטע של הלילה שגורם לי לקוות
שתבוא מתוך הדלת כמו שכיוונתי בתפילות
 
אתה בא לי בלילות, בלילות, בלילות
כמו אלף מלחמות, מלחמות, מלחמות
אבל ניצחתי כי הבנתי
שביחד לא נהיה מאושרים
אתה בא לי בלילות, בלילות, בלילות
כמו אלף מלחמות, מלחמות, מלחמות
וזה לא קל לי כי הבנתי
שביחד לא נהיה מאושרים
 
נכון, זה לא היה פשוט
אני יודע
אבל מכל המלחמות אני שבע
כי את אחת עם עקרונות
וכשזה בא עם רגשות
אני ישר נופל בפח ומשתגע
בשביל לב שבור צריך פה שניים
שיחקו לי בליהוק של האחת פה משמיים
הלב שלנו כבר כמעט מרים ידיים
אבל איתך
 
אתה בא לי בלילות, בלילות, בלילות
כמו אלף מלחמות, מלחמות, מלחמות
אבל ניצחתי כי הבנתי
שביחד לא נהיה מאושרים
אתה בא לי בלילות, בלילות, בלילות
כמו אלף מלחמות, מלחמות, מלחמות
וזה לא קל לי כי הבנתי
שביחד לא נהיה מאושרים
 
כולם אמרו שאנחנו זה לנצח
סיבוב הבא מי בינינו ינצח
לא הסתדר, בגלגול אחר
נתחיל בדף חדש כמו שני זרים
 
כי את אחת שלוקחת ללב
יודעת לדבר עם הכאב שלי
יודעת לדבר עם הכאב
 
אתה בא לי בלילות, בלילות, בלילות
כמו אלף מלחמות, מלחמות, מלחמות
אבל ניצחתי כי הבנתי
שביחד לא נהיה מאושרים
אתה בא לי בלילות, בלילות, בלילות
כמו אלף מלחמות, מלחמות, מלחמות
וזה לא קל לי כי הבנתי
שביחד לא נהיה מאושרים