Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lyrics Jawa Era Syaqira - Dasar Jodo

Kasusah ditambah
Rumah tangga teh payah
Ulah sok ngagoda da puguh ge gogoda

Kasusah ditambah
Rumah tangga te payah
Salaki teu ngarti pan di imah teu mahi
Ngupahan sorangan batan papaseaan
Duriat teu pegat asal ulah basilah

Gogoda dodoja mun urang rumah tangga
Sakapeung sok ludeung
Rek menta diserahkeun
Tapina tong aral kawas lain wanita
Ulah sok ngadoda dapuguh ge gogoda