Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lyrics Jawa Era Syaqira - Ojo Ngece Karo Wong Ora Ndue

Nek rujak nanas pantes diwadhahi gelas
tiwas adhem panas sing digagas ora waras
nek rujak dondong pantes diwadhahi lodhong
ojo plenggang plenggong mengko mundhak kaya grandhong

nek rujak mayit lalapane rumah sakit
bingung golek duit ngurusi barang kejepit
nek rujak mayit lalapane rumah sakit
bingung golek duit ngurusi barang kejepit

Ojo ngece karo wong ora duwe
raja brana yen mati ora digawa
bebasan urip mung mampir ngombe
ngono kuwi jare bini sepuh kae

ojo ngece karo wong ora duwe
raja brana yen mati ora digawa
bebasan urip mung mampir ngombe
ngono kuwi jare bini sepuh kae

nek numpak sepur asepe metu ndhuwur
tiwas ajur mumur yen urip ora diatur
nek numpak motor asepe metu ngisor
urip ning alam ndongo kudu sugih andhap asor

nek numpak becak asepe metu telak
ojo ngguyu ngakak yen urip lagi kepenak
nek numpak andhong asepe metu bokong
ojo plenggang plenggong mengko mundhak koyo grandhong

dadi wong ojo rumangsa biso
nanging uwong sing biso rumangsa
wong sing becik simpena kebecikane
ngono kuwi jarene simbahku dhewe