Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lyrics Dayak Ngaju Bulan Triana - Jatun Pangulih

pilih haranan pilih
uluh bawi uras je milih
ku dia maku ikau santar maintih
ku dia maku ikau santar maintih

ela ndai karamak darau
amun dia handak aku buhau
ela ndai karamak darau
amun dia handak aku buhau

awi karamak darau
sampai aku dia tahirau
umbet hindai ikau santar malayau
mikeh manyasal harian andau

ela ndai karamak darau
amun dia handak aku buhau
ela ndai karamak darau
amun dia handak aku buhau

bulan bara pulang pisau
cukup ih jadi kana rayuan
sisilia bara katingan
mangkeme kea.. korban perasaan

tika bara palangkaraya
kana kea buah pander rimbang
susan bara sukamara
atei marana cinta gagal balang
pilih haranan kapilih
lembut ndai bingung jatun pangulih
handakmuh karamak darau
dia sudi
keleh ikau buhau
haranan cintamu tabagi
keleh uras malihi