Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lyrics Yuan - Faye Wong

在山水之間 在佛塔之間
Zai shan shui zhi jian zai fo ta zhi jian
在聚散之間 在你我之間
Zai ju san zhi jian zai ni wo zhi jian

在山水之間 有一份信念 是靜默無言
Zai shan shui zhi jian you yi fen xin nian shi jing mo wu yan
在佛塔之間 有一條經幡 是為你掛牽
Zai fo ta zhi jian you yi tiao jing fan shi wei ni gua qian
在聚散之間 有一劫宿緣 是無常善變
Zai ju san zhi jian you yi jie su yuan shi wu chang shan bian
在你我之間 有一縷思念 是魂繞夢牽
Zai ni wo zhi jian you yi lu si nian shi hun rao meng qian

此生 上路 哪怕天絕地穿
Ci sheng shang lu na pa tian jue di chuan
只願 途中 能再與你相見
Zhi yuan tu zhong neng zai yu ni xiang jian
嗡嘛尼唄咪吽舍
Weng ma ni bai mi hong she