Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lyrics Dayak ngaju Trio Marise - Malauk Manjala

Mambesei ayu mambesei
Mambesei akan danau
Mambesei ayu mambesei
Mambesei akan danau

Manjala lauk injala
Lalaya andau sasanja
Buli huma mimbit keba
Basuang pantik saluang
Sukup simpan dinu malauk manjala

Mambesei ayu mambesei
Mambesei akan danau
Mambesei ayu mambesei
Mambesei akan danau

Manjala lauk injala
Lalaya andau sasanja
Buli huma mimbit keba
Basuang pantik saluang
Sukup simpan dinu malauk manjala

Mambesei ayu mambesei
Mambesei akan danau
Mambesei ayu mambesei
Mambesei akan danau

Manjala lauk injala
Lalaya andau sasanja
Buli huma mimbit keba
Basuang pantik saluang
Sukup simpan dinu malauk manjala
Mambesei ayu mambesei