Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lyrics Mala Agatha - Karmamu

Dan aku berharap
Kau dapat karmamu
Biar kau tahu
Rasa sakit hatiku

Selalu kau buat
Kisah dibelakangku
Sakit sakit 
Lepas lepaskan aku

Lepaskan lepaskan
Lepaskan aku dari jerat cintamu
Biarkan aku terbang jauh
Biarkan aku bebas lepas

Selalu kau buat
Kisah dibelakangku
Sakit sakit 
Lepas lepaskan aku

Lepaskan lepaskan
Lepaskan aku dari jerat cintamu
Biarkan aku terbang jauh
Biarkan aku bebas lepas

Biarkan aku terbang jauh
Biarkan aku bebas lepas