Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lyrics Dayak ngaju Hendra Tualan - Dia I Restu

Munduk mandam aku tabayang
ingat ikau ading ku sayang
kueh dia angat maradang
jodohku dengam gagal balang

indu bapam dia satuju duan aku akan manantu
awi aku uluh dia mampu jatun maina jawet ramu
narai daya nasib berengku mapai kia aku bajuju
amun cinta kudengam dia i restu

Munduk mandam aku tabayang
ingat ikau ading ku sayang
kueh dia angat maradang
jodohku dengam gagal balang

Munduk mandam aku tabayang
ingat ikau ading ku sayang
kueh dia angat maradang
jodohku dengam gagal balang

indu bapam dia satuju duan aku akan manantu
awi aku uluh dia mampu jatun maina jawet ramu
narai daya nasib berengku mapai kia aku bajuju
amun cinta kudengam dia i restu

indu bapam dia satuju duan aku akan manantu
awi aku uluh dia mampu jatun maina jawet ramu
narai daya nasib berengku mapai kia aku bajuju
amun cinta kudengam dia i restu