Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lyrics Dayak ngaju Irma tanjungan - Bulan hapit

Janji manis mu kanda je jadi insuman
balua bara biwih mu bakutak mamander akangku
metuh kue munduk badue hong hamalem batarang bulan
taman Yos sudarso kaleka kanda bajanji baya nyayang aku

kuam baya aran ku halajur hong ingatan
tuntang berengku dumah huang kang nupi kampa
kute kahai kute katutu auh kasih tuntang kacinta
mahi andim tuh kanda batikas satia dengam

aluh kue tapisah kejau
awen petak danum lewu pulau himba lakau
kasayang andim tuh dia nihau hantau hayau
kanda akangku kilau permata intan panatau

timben taharu sudun tahayun
bulan hapit tamput pusang nyahukan helang ambun
alem tuh payah ampingku marangut baumku manyun
ije minggu ilihim mangabuat kanda jatun
mudahan ih tutu tutu dinda bewei eka sintam
aluh itah hakeju dinda je bewei huang ingatan

aluh kue tapisah kejau
awen petak danum lewu pulau himba lakau
kasayang andim tuh dia nihau hantau hayau
kanda akangku kilau permata intan panatau

timben taharu sudun tahayun
bulan hapit tamput pusang nyahukan helang ambun
alem tuh payah ampingku marangut baumku manyun
ije minggu ilihim mangabuat kanda jatun
mudahan ih tutu tutu dinda bewei eka sintam
aluh itah hakeju dinda je bewei huang ingatan